subject
Araling Panlipunan, 14.11.2022 02:15 hajuyanadoy

Pagtataya sa Lebel ng Performance para sa Mag-aaral Pumili ng isa sa mga simbolo na kakatawan sa iyong naging karanasan sa pagsasagawa ng mga gawain pang- grupo o gawain. Ilagay ito sa Hanay ng LP o Lebel ng Performans. Nagawa ko nang mahusay. Hindi ako nahirapan sa pagsagawa nito. Higit na nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. Nagawa ko nang maayos. Nahirapan ako nang bahagya sa pagsasagawa nito. Nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. Hindi ko nagawa o nahirapan ako nang labis sa pagsasagawa nito. Hindi ko naunawaan ang hinihingi sa gawain. Kailangan ko pa ng paglilinaw o

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Bakit demand ang mga segundamanong kagamitan? ​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
Ano ang pagkakaiba ng tang ng china at imperyong persia
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
Sa paanong paraan nakakaapekto sa sinaunang kabihasnan ng india ang pagkakaoon nito ng iba ibang heohrapiya,kultura, at lahi?
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 16:29
Ano ang mga halimbawa po ng imperyalismo sa pilipinas?
Answers: 3
You know the right answer?
Pagtataya sa Lebel ng Performance para sa Mag-aaral Pumili ng isa sa mga simbolo na kakatawan sa iyo...
Questions
question
Filipino, 13.01.2022 16:55
question
Math, 13.01.2022 16:55
question
Filipino, 13.01.2022 16:55
question
Physical Education, 13.01.2022 16:55
question
Filipino, 13.01.2022 16:55
question
Math, 13.01.2022 16:55
Questions on the website: 24176252