subject

Pagtataya sa Lebel ng Performance para sa Mag-aaral Pumili ng isa sa mga simbolo na kakatawan sa iyong naging karanasan sa pagsasagawa ng mga gawain pang- grupo o gawain. Ilagay ito sa Hanay ng LP o Lebel ng Performans. Nagawa ko nang mahusay. Hindi ako nahirapan sa pagsagawa nito. Higit na nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. Nagawa ko nang maayos. Nahirapan ako nang bahagya sa pagsasagawa nito. Nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. Hindi ko nagawa o nahirapan ako nang labis sa pagsasagawa nito. Hindi ko naunawaan ang hinihingi sa gawain. Kailangan ko pa ng paglilinaw o

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 16:28
Anong karangalan ang ibinibigay ng mga mananalaysay kay manu vaivaswata? ​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Ano ang naging epekto ng bawat pinuno sa bawat triumvirate
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:28
Paano nakatutulong ang kultura sa pagbuo ngpagkakakilanlan ng isang komunidad? ​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:28
Paano nakaapekto ang mga pagbabagong ito sa pamumuhay ng mga pilino noon?
Answers: 1
You know the right answer?
Pagtataya sa Lebel ng Performance para sa Mag-aaral Pumili ng isa sa mga simbolo na kakatawan sa iyo...
Questions
question
History, 25.07.2022 05:55
question
Computer Science, 25.07.2022 05:55
question
Chemistry, 25.07.2022 05:55
Questions on the website: 24176255