subject
Araling Panlipunan, 14.11.2022 02:15 snow01

Panuto:Piliin ang tamang sagot sa mga pamimilian. 1. Siya ang nagpasimula ng pagpapatayong mga templo sa Athens a. Pisistratus

b. Draco

c. Solon d. Cleisthenes

2. Siya nagtatag a. Solon b. Cleisthenes c. Draco d. Pisistratus

ng asemblea sa Athens.

3. Siya lumikha ng isang mahigpit na batas na nagpapataw ng kamatayan sa magkakasala. b. Solon

a. Draco

c. Pisistratus

d. Cleisthenes

4. Sila ay mga hindi mamayan ng Sparta ngunit malaya silang tao.

a. ephors

b. helot

c. spartiate

d. perioeci

5. Siya nagsulat ng librong

"The Republic."

a. Socrates

b. Plato

c. Aristotle

d. Thales

6. Siya ang "Amang Medisina."

a. Sophist

b. Democritus

c. Hippocrates

d. Plato

7.

Nakilala siya sa kanyang katagang a. Socrates b. Plato

"Know Thyself."

c. Aristotle

d. Thales

8. Siya ang sumulating librong "Rhetoric."

a. Socrates

b. Plato

c. Aristotle

d. Sophist

9. Sa kanya nagsimula ang atomic theory

a. Thales

b. Democritus

c. Pythagoras

d. Plato

10. Isa siyang pilosopo na nagtuturo tungkol

sa arete o kabutihan okahusayan. d. Plato

c. Sophist

ansver
Answers: 1

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 15:29
Ano ang kahalagahan ni pericles sa athens.?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Bagong bansang nabuo na datiy silangang pakistan
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
Ano ang mga kabilang sa mga salik ng kabihasnan?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:29
Pang ilan ang pilipinas sa life expectancy at dahilan kung bakit ito nasa ganong pwesto​
Answers: 3
You know the right answer?
Panuto:Piliin ang tamang sagot sa mga pamimilian. 1. Siya ang nagpasimula ng pagpapatayong mga templ...
Questions
question
Math, 29.09.2021 18:55
question
Filipino, 29.09.2021 18:55
question
Science, 29.09.2021 18:55
Questions on the website: 24176252