subject

How to bullet report in this one? Bilang kabataan,
nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang reyalidad ng buhay: isang bagay na hindi na matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Sa pagdaan ng panahon, matututuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa nang may pananagutan (Esteban, S. J. 2009). In bullet report

ansver
Answers: 2

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29
7. ang sumusunod ay mabisang pagsasanay sa pagigingmakatarungan maliban sa : a. pag-unawa sa kamag-aral na palaging natutulog sa klasa​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 30.10.2019 02:28
Modyul 6 1. naipaliliwanag ang layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng makataong kilos 2. nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan nito 3. napatulunayan ang batayang konsepto ng aralin modyul 6 paki sagot plss
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 02.11.2019 17:16
Ano ang kahulugan ng values o pagpapahalaga ?
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:28
Are the teachings of the prophets pn justice still relevant?
Answers: 1
You know the right answer?
How to bullet report in this one? Bilang kabataan,
nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pa...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 22.10.2020 09:10
question
English, 22.10.2020 09:10
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 22.10.2020 09:10
question
Araling Panlipunan, 22.10.2020 09:10
Questions on the website: 24176252