subject

Pagsasabuhay Gawain 6 Panuto: Sanayin ang paggamit ng isip at kilos-loob ayon sa tunguhin Itala ang mga sitwasiyon araw-araw kung saan ginamit mo ang iyong loob upang gumawa ng tamang pasiya at mabuting kilos. Sundin ang sa punan ang tsart. Gawin ito sa iyong kuwaderno: 1. Sa ikalawang hanay isulat ang isang sitwasiyon sa bawat araw na ng tamang pasiya at mabuting kilos. 2. Sa sumunod na hanay, ipaliwanag ang naisip na pasiya at kilos na gi 3. Sa ikatlong hanay, isulat ang saloobin o naramdaman habang o pag ang pasiya at kilos. 4. Ikonsulta ang nagawang pasiya at kilos sa magulang, guro o nakata daw ba ang ginawang pasya at kilos? Isulat ito sa huling hanay a pangalan ng taong pinagkonsultahan o pinagtanungan. 5. Maaaring baguhin ang araw na pagsisimulan ng gawain. 6. Gabay mo ang halimbawa.

ansver
Answers: 3

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 16:29
Mga palatandaan ng nakakaroon ng katarungang panlipunan example
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 10:28
Pano turuan ng leksiyon ang batang maramot sa pagkain
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 16:28
8tungkulin bilang nagdadalaga o nagbibinata
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 17.11.2019 00:28
Bigyan ng kahulugan at pagpapahalaga ang salitang: r- e- s- p- e- t- o-
Answers: 1
You know the right answer?
Pagsasabuhay Gawain 6 Panuto: Sanayin ang paggamit ng isip at kilos-loob ayon sa tunguhin Itala ang...
Questions
question
Science, 20.10.2022 05:55
question
World Languages, 20.10.2022 05:55
question
World Languages, 20.10.2022 05:55
question
Math, 20.10.2022 05:55
Questions on the website: 24176250