subject
Filipino, 14.11.2022 02:15 alexespinosa

GAWAIN 1: Mga gabay na tanong 1) Saan at kailan ginagawa ang duplo? 2) Bakit ginagawa ang duplo? 3) Ano ang paksa ng binasang duplo? 4) Ayon sa hari, ano ang hatol na parusa sa hindi nakapagbayad ng utang? 5) Bakit ipinagtanggol ng belyakong nagmamasid ang belyakang pinaparusahan? 6) Paano pinangatuwiranan ng belyakong nagsakdal ang kanyang sumbong laban sa belyaka? 7) Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang duplo? Kung hindi na, ano sa palagay mo ang ginagawa na ngayon ng mga taong nakikipaglamay sa pamilya ng mga namatayan? (Ang tanong na ito ay maaaring itanong sa lahat ng mga grupo dahil maaaring mayroon silang mga sariling opinyon, sagot, o karanasan tungkol sa bagay na ito).

ansver
Answers: 1

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 16:28
Akagubatan ang mga ibon ay nagsisiawit tu
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 18:29
Hindi ako titigil hanggat may brazillian na walang pagkain sa kanilang hapag may mga pamilyang pakalat kalat a mga lansangan na nawawalan na ng pag asa at habang may mahihirap na batang tuluyan nang inabandona
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 19:28
Ano ang banghay at simbolismo ng kwento ni aguinaldo maga o henry . thank you
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 22:29
Gaano kahalaga ang imahinasyon sa pagsusulat ng nobela
Answers: 1
You know the right answer?
GAWAIN 1: Mga gabay na tanong 1) Saan at kailan ginagawa ang duplo? 2) Bakit ginagawa ang duplo? 3)...
Questions
question
Filipino, 12.10.2021 19:55
question
Filipino, 12.10.2021 19:55
question
Filipino, 12.10.2021 19:55
question
Math, 12.10.2021 19:55
question
English, 12.10.2021 19:55
question
Physics, 12.10.2021 19:55
Questions on the website: 24176252