subject
History, 14.11.2022 02:15 kambalpandesal23

Are the Local Government Units in the Philippines under the Executive Branch of the government? Why or why not?

ansver
Answers: 3

Another question on History

question
History, 30.10.2019 22:28
Ano ang mga pinagkaiba ng ""historia"" at ""kasaysayan""? pagkakapareho? pati na rin ang pagkakaiba-iba ng tatlong uri ng sanggunian
Answers: 2
question
History, 14.11.2019 15:29
Kultura dala ng espanyol sa pilipinas
Answers: 1
question
History, 15.11.2019 22:28
Is history constant and it does not change as time goes by​
Answers: 1
question
History, 16.11.2019 17:28
Bakit itinatag ang pasig river rehabilitation commission?
Answers: 1
You know the right answer?
Are the Local Government Units in the Philippines under the Executive Branch of the government? Why...
Questions
question
Math, 14.07.2021 18:15
question
Araling Panlipunan, 14.07.2021 18:15
question
Araling Panlipunan, 14.07.2021 18:15
question
Science, 14.07.2021 18:15
Questions on the website: 24176252